Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Den som visar mig skogen • GIBCA Extended 2023
— Laleh Kazemi Veisari

På svenska

The solo exhibition Den som visar mig skogen by the artist Laleh Kazemi Veisari is shown in the inner room of Galleri Konstepidemin’s main gallery. Veisari has been following people who work with forestry in Finland’s North Ostrobothnia. A photograph bleached by the sun, found in the artist’s family home, becomes the starting point of her work, which considers that particular intuition that could only grow with knowledge and care of the forest.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

Kazemi Veisari har under en tid följt människor som vårdar skog i Norra Österbotten i Finland. Ett fotografi blekt av solen funnet i konstnärens familjehem blir ingången till hennes arbete som berör en särskild slags uppmärksamhet som växt med kunskap och omsorg om skogen.

Laleh Kazemi Veisaris pågående arbete med arkiv och språk lämnar spår i visuella och litterära uttryck. Hennes flerdisciplinära praktik omfattar teckning, måleri och skulptur, med installationer som utvecklar och komplicerar frågor om förflyttning och minne.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

GIBCA Extended 2023