Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Öppen ateljé

Öppna gästateljéer under vernissagelördag
— Bazinato, Natalie Baxter, Oda Iselin Sønderland

På svenska

Three of the international artists currently in residence at Konstepidemin invite you to their studios, which will be open on Saturday afternoon 14.00 – 16.00, in parallel with Konstepidemin Gallery’s opening events. You are welcome to come in, stay a while, interact and discover three fantastic artists and their art!

 

ARTISTS

 

Bazinato

  • Studio: Guest Studio 3

Bazinato is an artist, activist and researcher from Molodechno, Belarus, and a guest of the STATUS project. He is specialized in interdisciplinary projects that create connections between art, digital culture and science, cultural activism, and environmental movements.

 

Natalie Baxter

  • Studio: Grindstugan

The American textile artist Natalie Baxter is an IASPIS guest at Konstepidemin. Her work playfully pushes controversial issues that have become points of division in today’s social and political landscapes. Through re-creating symbolic Americana objects, she explore themes such as the debate over gun control, gender roles, the digital rise of hate speech, and patriotism.

 

Oda Iselin Sønderland

  • Studio: Guest Studio 2

Oda Iselin Sønderland is a guest of NEVVEN Gallery in collaboration with Konstepidemin and is a Norwegian and Irish artist based in London. She works mainly with watercolor paintings, wood carving and sculpture, creating figurative work that draws in personal life experiences together with elements and shared stories from her own and other cultures, ranging from magical creatures to characters with an appearance that alludes to Japanese anime.

In English

Tre av Konstepidemins internationella gästkonstnärer öppnar upp sina ateljéer under vernissagelördag från 14.00-16.00. Du är välkommen att komma in, umgås och lära känna tre fantastiska konstnärer och deras konstnärsskap!

 

OM KONSTNÄRERNA

 

Bazinato

  • Ateljé: Gästateljé 3

Bazinato är en konstnär och forskare från Molodechno, Belarus, och är gästkonstnär via projektet STATUS hos Konstepidemin. Han är specialiserad inom interdiciplinära projekt som skapar samband mellan konst, digital kultur och forskning, kulturell aktivism och klimatrörelser.

Natalie Baxter

  • Ateljé: Grindstugan

Den amerikanska textilkonstnären Natalie Baxter är en IASPIS-stependiat hos Konstepidemin. Genom hennes konst leker hon med kontroversiella frågor som har lett till klyftor i dagens sociala och politiska klimat. Genom att återskapa symboliska amerikanska objekt utforskar hon teman så som diskussionen om vapeninnehav, könsroller, den digitala ökningen av hatiska uttalanden, samt patriotism.

Oda Iselin Sønderland

  • Ateljé: Gästateljé 2

Oda Iselin Sønderland är gäst genom Galleri NEVVEN i samarbete med Konstepidemin och är en norsk och irländsk konstnär baserad i London. Hon arbetar främst med akvarellmålningar, utskärningar och skulpturer i trä, och skapar figurativa verk som inspireras av egna livserfarenheter, tillsammans med element och historier från sig själv och andra kulturer. Hennes konst innehåller allt ifrån magiska kreatur till karaktärer vars estetik påminner om japansk anime.

Relaterat innehåll