Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

How to Life: The Rabbit Hole
— Andrea Coyotzi Borja & Anna Jensen

På svenska

What happens if we become animals in openness? The exhibition explores the concept of a rabbit’s burrow as a bizarre, confusing or nonsensical situation or environment. Through an obscure garden path-like search the project approaches the uncanniness of our being in everyday life, and the strange time spent alone in our homes during the pandemic and lockdowns. The exhibition explores the thought of home as a nest, the weird and eerie in our everyday environment where we are when left alone, and perhaps becoming an animal or being like one.

The idea of a rabbit hole is the loop we ended up following like Alice going after the white rabbit towards a wonderland, Frank the rabbit attempting to guide Donnie Darko, and everything we find in-between these while we fall and wait to be woken up.

As part of the project How to Life

How to Life – Lowering your expectations below average is a project combining art and artistic research by Anna Jensen and Andrea Coyotzi Borja. The project is an ongoing site-specific practice in a constant state of becoming. The project places an opportunity to be present, and be involved with practices, research, and experiences taking diverse forms and mediums within a context focusing on the process, the in-between, and not in an end product. It is an approach to embrace the unknown without immediately reducing it to what we already know. How To Life is about engaging, even before knowing, or defining, what you are engaged to. It is a space allowing thinking without the expectation of a result, without the confinement of the framework which some platforms seem to set upon the practice. How to Life is about walking, smoke bombs, T-shirts, avocados, and writing and thinking together in different spatial conditions.

About the artists

Anna Jensen and Andrea Coyotzi Borja are both doing their Doctoral studies at Aalto University about the uncanny and infraordinary everyday. They have graduated from Aalto university’s Visual Culture MA program, worked in Pori Live project together and done multiple exhibitions in collaboration. How to Life project started 2017 and since then it has been presented in Mustekala, in Manifesti club in Turku, in Space Invaders VII – The Gift in Cholula, Mexico, in a rural residency in Corris, Wales, 2018, and in Titanik Gallery in 2019.

In English

Vad händer om vi blir djur i offentligheten? Utställningen utforskar konceptet av kaninhålet som en bisarr, förvirrande eller meningslös situation eller miljö. Genom en obskyr trädgårdsstigsliknande sökning närmar sig projektet det kusliga i vårt vardagsliv och den märkliga tiden som vi spenderat ensamma i våra hem under pandemin och lock downs. Utställningen utforskar tanken på hemmet som ett bo, det konstiga och kusliga i vår vardagliga miljö där vi är när vi lämnas ensamma, och kanske att bli ett djur eller vara som ett.

Idén med ett kaninhål kommer ifrån tanken om vägen vi började följa, likt Alice som gick efter den vita kaninen mot ett underland, som kaninen Frank som försöker vägleda Donnie Darko, och allt vi hittar däremellan, medan vi faller och väntar på att bli väckta.

Som en del av projektet How to Life

I projektet How to Life – Lowering your expectations below average sammanför Anna Jensen och Andrea Coyotzi Borja konst med konstnärlig forskning. Projektet är pågående, platsspecifikt och en möjlighet att delta och involveras i olika praktiker, forskning samt erfarenheter i varierande form och medium. Ett sammanhang som fokuserar på processen, mittemellan, och inte i en slutprodukt. Här omfamnar konstnärerna det okända utan att omedelbart reducera det till sådant vi redan vet. How To Life handlar om att engagera eller definierar vad du är bunden till, även innan du vet. Duon skapar på så vis ett utrymme som tillåter tänkande utan förväntningar, utan inskränkningen av det ramverk som vissa plattformar vill sätta på praktiken. How to Life handlar om rökbomber, att gå, t-shirts, avokado, och att skriva och tänka tillsammans i olika rumsliga förhållanden.

Om konstnärerna

Anna Jensen och Andrea Coyotzi Borja gör båda sina doktorandstudier vid Aalto-universitetet, Finland, om den kusliga och ovanliga vardagen. De har tagit examen från Aalto-universitetets MA-program Visual Culture, arbetat i Pori Live-projektet tillsammans samt gjort flera utställningar i samarbete. How to Life-projektet startade 2017 och sedan dess har det presenterats i Mustekala, Manifesti-klubben i Åbo, Space Invaders VII – The Gift i Cholula, Mexiko, på ett landsbygdsresidens i Corris, Wales, 2018, och i Titanik Gallery i 2019.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet

Relaterat innehåll