Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Objects have feelings too!
— Restlessminds

På svenska

Restlessmind’s sculpture and performance project ”Objects have feelings too!” challenges the idea of identity, the true self and how we as humans try to define each other. The audience will experience installations, photographs, video works, sculptures in a variety of materials. At Galleri Konstepidemin Restlessminds enter the roles of behavioral scientists who conduct research on objects of any kind.

Restlessminds is an artist duo consisting of Fabian Olovson (b.1981) and Emily Al-Ghussein (b.1977).
With their complex identity and confused mindset, they confront current concepts and contemporary perceptions. In their projects they experiment with the visitors’ attendance and participation. They have a great desire to combine and create contrasts between materials. As sculptors their outcome can be multifaceted, they create photographs, performances, social interventions, videos and sculptures.

At the beginning of their projects, Restlessminds formulate new characters like a role-play and let these personalities be a driving force in the creative process. Olovson and Al-Ghussein have studied at Chelsea Collage of Art in London and at Konstfack in Stockholm. They both graduated with Master degrees in sculpture from the Helsinki Academy of Fine Arts 2014. Together they are active on the experimental contemporary art scene and have carried out a number of major art projects both in Sweden and internationally. 2017 they got the “Promising Young artists” award by the Merita Art Foundation.

In English

Restlessminds skulptur- och performanceprojekt Objects have feelings too! utmanar idéer om identitet, det sanna jaget och hur vi som människor försöker definiera varandra. Publiken möter i utställningen installation, fotografi, videoverk, och skulptur. Konstnärsduon har iklätt sig rollerna av beteendevetare, de har genomfört olika experiment och bland annat studerat en testgrupp som har fått prova på att vara objekt.

Restlessminds är en konstnärsduo bestående av Fabian Olovson (f.1981) och Emily Al-Ghussein (f.1977). Med deras komplexa identitet och förvirrade tankesätt konfronterar de aktuella begrepp och tidsenliga uppfattningar. I projekt experimenterar de med besökarnas närvaro och deltagande och visar på stor lust att kombinera och kontrastera mellan olika material. Vid varje konstprojekts början formulerar Restlessminds nya karaktärer likt ett rollspel och låter sedan dessa personligheter vara drivande i den kreativa processen.

Om konstnärerna

Olovson och Al-Ghussein har studerat vid Chelsea Collage of Art i London och vid Konstfack i Stockholm. De tog båda sin Masterexamen i skulptur vid Bildkonstakademin i Helsingfors 2014. Tillsammans är de aktiva på den experimentella konstscenen och har genomfört en rad stora konstprojekt både i Sverige och internationellt. 2017 fick de priset ”Promising Young artists” från Merita Art Foundation.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

Relaterat innehåll