Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Sweet Flora
Pia Mauno, Andreas Korsár

På svenska

A duo exhibition with the artists Andreas Korsár and Pia Mauno from Konstepidemin. Both have worked with the theme of flora. Andreas Korsár has been inspired by his partner’s thrifted vases and shows a series of paintings portraying these. Vases that in their simplicity adorn a table, without any flowers. Pia Mauno shows a series of paintings entitled Botanized memories. The motifs are inspired by the Botanical Garden and other gardens, with a certain distortion of time and space.

Andreas Korsár

Korsár has long thought that he wanted to paint still life of fruit, flowers, vases, jugs and pots. Look at something selected carefully, and for a long time. Maybe a few weeks, maybe months or years – let time pass. His partner often comes home with lots of things from flea markets and now it seems that she has started collecting things in glass, ceramics and porcelain. He has, after an initial feeling of annoyance, taken an interest in them. In February 2022, Andreas brought some items from her collection. A vase, a jug, a small silver candlestick and a blue cloth. That’s how his studies started. What he has mainly chosen to paint are vases, vases without flowers. He likes vases – in different shapes, materials, structures and colours. At Flora’s Rike he shows a series of these paintings.

Bio

Korsár was born in 1974 in Skellefteå and was educated at Valand Academy of Art 1995-2000 in Gothenburg. He works with painting, sculpture and graphics and has exhibited in Sweden and abroad at, among others, Galleri Index in Stockholm, Museo de la Ciudad in Querétaro Mexico, Galleri MUU in Helsinki Finland and at Galleri 1 in Gothenburg.

Pia Mauno

When Pia Mauno moved to Gothenburg in the early 1990s to study art at Houvedskou’s painting school, she spent a few days in the Botaniska trägården. It was an unexplored environment for her as she had previously mostly stayed in urban environments or in the more wild forest. She drew wooden churches and made a painting of the small sculpture Vårens Hulda. She was told that the painting captured the color of the Gothenburg rose-gray sky and felt satisfied that she had succeeded in conveying a place through the color.

Pia will show a series of paintings entitled Botanized Memories at Flora’s Rike. The motifs are inspired by the Botanical Garden in Gothenburg and other gardens, with a certain distortion of time and space. Color is still important, but perhaps more as a mood carrier.

Bio

Mauno was born in 1969 in Västerås and was educated at Valand Academy of Art 1996-2001. She mainly works with painting and collage. Her works have been shown at CF-Hill, Stockholm, the Swedish Institute Paris, HIT Gothenburg, Gothenburg Art Gallery and Västerås Art Museum. Upcoming group exhibition Ember and Star at Bohuslänsmuseum in January 2024.

In English

En duoutställning med konstnärerna Andreas Korsár och Pia Mauno från Konstepidemin. Båda har arbetat med temat flora. Andreas Korsár har inspirerats av hans sambos loppisfyndade vaser och visar en samling målningar på dessa ting. Dessa vaser som i sin enkelhet pryder ett bord, utan blommor. Pia Mauno visa en serie målningar med titeln Botaniserade minnen. Motiven är inspirerade av Botaniska trägården och andra trädgårdar, med en viss förvrängning av tid och rum.

Andreas Korsár

Korsár har länge tänkt att han velat måla stilleben på frukt, blommor, vaser, kannor och krukor. Titta på något utvalt noga och länge. Kanske några veckor, kanske månader eller år – låta tiden gå. Hans sambo kommer ofta hem med massvis av saker från loppisar och nu verkar det som att hon har börjat samla på ting i glas, keramik och porslin. Han har, efter en initial känsla av irritation, börjat intressera sig för dem. I februari 2022 tog Andreas med några föremål från hennes samling. En vas, en kanna, en liten ljusstake i silver och en blå duk. Så startade hans studier. Det han i huvudsak har valt att måla av är vaser, vaser utan blommor. Det är vaser han tycker om – i olika former, materiel, strukturer och färg. På Floras rike visar han en serie av dessa målningar.

Bio

Korsár är född 1974 i Skellefteå och är utbildad på Konsthögskolan Valand 1995-2000 i Göteborg. Han arbetar med måleri, skulptur och grafik och har ställt ut i Sverige och utomlands b.l.a på Galleri Index i Stockholm, Museo de la Ciudad i Querétaro Mexico, Galleri MUU i Helsingfors Finland och på Galleri 1 i Göteborg.

Pia Mauno

När Pia Mauno flyttade till Göteborg i början på 90-talet för att studera konst på Houvedskous målarskola tillbringade hon några dagar i Botaniska trägården. Det var en outforskad miljö för henne då hon tidigare mest vistats i urbana miljöer eller i den mer vilda skogen. Hon tecknade träkyrkor och gjorde en målning på den lilla skulpturen Vårens Hulda. Fick höra att målningen fångat färgen på den Göteborgskt rosagrå himlen, kände sig nöjd med att hon genom färgen lyckats förmedla en plats.

Pia kommer på Floras rike visa en serie målningar med titeln Botaniserade minnen. Motiven är inspirerade av Botaniska trägården i Göteborg och andra trädgårdar, med en viss förvrängning av tid och rum. Färgen är fortfarande viktig men kanske mer som stämningsbärare.

Bio

Mauno är född 1969 i Västerås och är utbildad på konsthögskolan Valand 1996-2001. Hon arbetar främst med måleri och collage. Hennes arbeten har visats på CF-Hill, Stockholm, Svenska institutet Paris, HIT Göteborg, Göteborgskonsthall och Västerås konstmuseum. Kommande grupputställningen Ember and Star på Bohuslänsmuseum i Januari 2024.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad

Relaterat innehåll